Když bublina vzhůru letí

Nezařazeno - ostatní texty písní

1. Zda hochu víš když duhu zříšv bublinách mýdlových
  že je to klam jak život sám i jeho radost a smích
  za čas jenž kupředu pádí poznáš cos nechápal v mládí

R: Jak bublina vzhůru letí tak všecko letí bůhví kam
  po čem kdo v snách ruku svoji vztáh
  to je hned v dálných dálavách
  láska úsměv štěstí bláhový je klam
  jenž jen bublin slávu věští
  z nichž jen slz pár zbývá nám

2. Když z hocha už stane se muž záměrů velikých
  stačí tu den či chvilka jen a smutné trosky jsou z nich
  stačí ten jenž máme rádi a z cesty lehce nás svádí 

R: Jak bublina vzhůru letí tak všecko letí bůhví kam
  po čem kdo v snách ruku svoji vztáh
  to je hned v dálných dálavách
  láska úsměv štěstí bláhový je klam
  jenž jen bublin slávu věští
  z nichž jen slz pár zbývá nám
Tlač textu z www.akordytexty.sk