Mám život hrozně rád

Sláva Emanuel Nováček /Josef Gruss
Film: Hotel Modrá hvězda

Já nevolám o pomoc, když tonu,
jsem jen šťasten, že se vykoupám.
Nechci už jen mít plno miliónů
protože svou prázdnou kapsu nade všecko mám.

R: Celý den jen si zpívám,
  celý den náladu mám.
  Život miluji, svět si maluji
  jenom barvou růžovou
  Jeden den vtipem hýřím,
  druhý den smutek mám,
  bolest potlačím, já už nekončím
  i když se to někdy zdá.
  Já se k smutku nedám zlákat,
  smích jen proudí do mých žil,
  kdybych měl hned nad vším plakat,
  v slzách bych se utopil.

  Proto jen stále zpívám,
  celý den náladu mám,
  je mi k úsměvu, jemi do zpěvu,
  že mám život hrozně rád.
Tlač textu z www.akordytexty.sk