Rodný moj kraj- tango

Gejza Dusík /Pavol Braxatoris

Spomínam na svoju lásku vrelú,
stále mám v srdci tú nádej smelú, v dialke,
než sa niekde stratím,
že sa k tvojej láske ešte vrátim

[: Rodný moj kraj, zo všetkých najkrajší,
si mojmu srdcu najdrahší, len teba mám.
Sny mladosti časom sa rozplynú,
však k tebe lásku úprimnú ja navždy mám.

Veď moje srdce vie, keď oklame ho svet,
že sa k tebe len vráti sa spať.

Rodný moj kraj, zo všetkých najkrajší,
si mojmu srdcu najdrahší, len teba mám. :]
Tlač textu z www.akordytexty.sk