Měšťanská hospůdka- polka

Blahoslav Smišovský

1. Měšťanská hospůdka na rynečku
  ej ta má šikovnů šenkérečku
  [[: se mnú častokrát je tu kamarád
    a proto do hospůdky na rynečku chodívám rád :]]

2. V měšťanskej hospůdce dobře bývá
  ej tam se pěsnička pěkně zpívá
  [[: se mnú častokrát je tu kamarád
    a proto do hospůdky na rynečku chodívám rád :]]

  XXXXXXXX

3. Měšťanská hospůdka u Moravy
  potěší srdénko když churaví
  [[: se mnú častokrát je tu kamarád
    a proto do hospůdky na rynečku chodívám rád :]]
Tlač textu z www.akordytexty.sk