Pavouk

Znouzectnost

1. Odmala spousty nápadů,
  marně bys hledal příkladů,
  odkud je beru řeknu vám. 

2. To jednou ráno jsem si všim,
  že mám nos plný pavučin
  a v uchu tichý hlas mi zní. 

3. Pavouka v mojí hlavě mám,
  v koutku své sítě sedí sám
  a spřádá plány pavoučí. 

4. Zděšené oči doktorů
  na ušním, nosním špitálu,
  pavouk se na ně usmívá. 

5. Žijem si jako v pohádce
  i můj maličký ochránce
  a pryč nechce on ani já. 

6. Dívá se na svět uchem mým
  a šeptá mi svá tajemství,
  ty nápady mám tolik rád. 
Tlač textu z www.akordytexty.sk