Názov skladby
    
Interpret, Skladateľ
    
Kúsok textu
    

Texty pesničiek:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Pridaj pesničku
Opraviť chybu
Hudobné stránky
Podporte nás
info@akordytexty.skDaniel Landa [-] Transpozícia [+]   Tlač textu     


Die Schore

Daniel LandaNur ein Augenschlag
Jenom okamžik,
und es ist geschehn.
a bylo po všem.
Ein gestelltes Bein,
Nastavená noha,
oder war s nur aus Versehn.
anebo jenom nedopatření?
Das ist jetzt nicht mehr wichtig
To už není důležitý,
denn du bist gefallen,
když už jsi padl
und versuchst dich nun
a teď zkoušíš
an dein Leben zu krallen.
chytit svůj unikající život.
Man sieht dich jeden Tag
Každej den jsi vidět
an dem Bahnhof rumchecken
jak to zkoušíš na nádraží.
und danach so schnell wie moglich
A pak se, jak nejrychleji to jde,
in den Hecken verstecken.
schovat někde v křoví.
Dein Leben wird zur Jagd
Tvůj život se stává lovem,
wobei du beides bist
při kterém jsi obojí.
Jager und Gejagter
Lovec i lovený.
egal, wie cool dein Ego ist.
A je jedno, jak pevný je tvý ego.
Die Macht, dich zu verandern
Moc změnit se
ja, die hast nur du allein.
máš jenom ty sám.
Gespielte Uberlegenheit,
Tvoje hraná převaha
das ist dein gestelltes Bein
je totiž tvoje nastavená noha.
Du verlernst zu weinen,
Odnaučil ses plakat,
ja, zu fuhlen auch zu lieben.
cítit a taky milovat.
Umso langer du dabei bist
Čím dýl u toho zůstáváš,
wirst du in den Tod getrieben.
tím blíž jsi k smrti.
Alles scheisegal,
Všechno jedno,
kein Interesse, hab kein Bock.
žádnej zájem, na nic nemít chuť.
Doch wenn du dann allein bist,
A potom, teprve když jsi sám,
kriegst du erst den grosen Schock.
potom přijde ten velkej šok.
Da laufst durch die Strasen,
Chodíš ulicema
deine Taschen vollig leer.
a máš prázdný kapsy.
Du must zocken gehen,
Musíš něco šlohnout,
denn du hast keine Kohle mehr.
protože už nemáš žádný prachy.
Egal was du machst,
Je úplně jedno, co děláš,
du hast die Bullen im Nacken.
stejně máš fízly za krkem.
Und du weisst genau,
A přesně víš,
das sie dich irgendwann packen.
že tě stejně jednou sbalej.
Dann wirst du festgenommen,
Potom tě zatknou
kriegst noch Schlage auf der Wache.
a na stanici dostaneš na držku.
Doch du halst deine Fresse,
Ale držíš hubu,
denn das ist ja wohl Ehrensache.
vždyť to je přece otázka cti.
Nur ein Augenschlag
Jenom okamžik,
und es ist geschehn.
a bylo po všem.
Ein gestelltes Bein,
Nastavená noha,
oder war s nur aus Versehn.
anebo jenom nedopatření?
Das ist jetzt nicht mehr wichtig
To už není důležitý,
denn du bist gefallen,
když už jsi padl
und versuchst dich nun
a teď zkoušíš
an dein Leben zu krallen.
chytit svůj unikající život.
Man sieht dich jeden Tag
Každej den jsi vidět
an dem Bahnhof rumchecken
jak to zkoušíš na nádraží.
und danach so schnell wie moglich
A pak se, jak nejrychleji to jde,
in den Hecken verstecken.
schovat někde v křoví.
Dein Leben wird zur Jagd
Tvůj život se stává lovem,
wobei du beides bist
při kterém jsi obojí.
Jager und Gejagter
Lovec i lovený.
egal, wie cool dein Ego ist.
A je jedno, jak pevný je tvý ego.
Du belugst dich gerne selber
Rád lžeš sám sobě,
und auch die ganze Welt,
a taky celýmu světu.
und wenn es eben sein mus,
A když to musí být,
auch nur fur ein bisschen Geld.
tak taky jenom pro pár peněz.
Wie ein Kamikaze
Jako kamikaze,
ohne Sinn und Ideal
beze smyslů a ideálů,
gehst du deinen Weg,
kráčíš svojí cestou,
doch dein Herz ist nicht aus Stahl.
ale tvoje srdce přece není z oceli.
Der Teufel kust dich wie ne schone Frau
Ďábel tě líbá jako krásná žena
mit seinen heisen Lippen aus kaltem Stahl.
svýmy horkými rty z chladného kovu.
Doch die Narben sind nicht zu ubersehn.
Ale ty jizvy nejde přehlédnout.
Du bleibst nun stehn. Du hast keine Wahl.
Zastavil ses. Nemáš volbu.
Deine Traume sind nichts wert,
Tvoje sny nemají žádnou cenu,
weil Schore dir den Tod beschert.
protože heroin ti přináší smrt.
Ein letztes Mal schiest du dich weg,
Naposledy se nastřelíš
die Spritze findet man im Dreck.
a stříkačku najdou v špíně.
Nur ein Augenschlag
Jenom okamžik,
und es ist geschehn.
a bylo po všem.
Ein gestelltes Bein,
Nastavená noha,
oder war s nur aus Versehn.
anebo jenom nedopatření?
Das ist jetzt nicht mehr wichtig
To už není důležitý,
denn du bist gefallen,
když už jsi padl
und versuchst dich nun
a teď zkoušíš
an dein Leben zu krallen.
chytit svůj unikající život.
Man sieht dich jeden Tag
Každej den jsi vidět
an dem Bahnhof rumchecken
jak to zkoušíš na nádraží.
und danach so schnell wie moglich
A pak se, jak nejrychleji to jde,
in den Hecken verstecken.
schovat někde v křoví.
Dein Leben wird zur Jagd
Tvůj život se stává lovem,
wobei du beides bist
při kterém jsi obojí.
Jager und Gejagter
Lovec i lovený.
egal, wie cool dein Ego ist.
A je jedno, jak pevný je tvý ego.
Warum gerade ich? Scheise!
Proč zrovna já? Do hajzlu!
Warum mus gerade ich mich jetzt verabschieden?
Proč se zrovna já musim teď loučit?
Ich hatte besser nie Heroin kennengelernt.
Nikdy jsem radši neměl poznat heroin.
Doch wenn ich schon so dumm war und das Tor
Ale když už jsem byl takovej hlupák a brána se
sich hinter mir schliest, sollte das eine Warnung sein,
za mnou zavírá, ať je to varování
fur die Verruckten, di diesen Weg gehen wollen.
pro všechny šílence, kteří se chtějí vydat touto cestou.