Názov skladby
    
Interpret, Skladateľ
    
Kúsok textu
    

Texty pesničiek:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Pridaj pesničku
Opraviť chybu
Hudobné stránky
Podporte nás
info@akordytexty.skNezařazeno - ostatní texty písní [-] Transpozícia [+]   Tlač textu     


Nesem vám noviny

Nezařazeno - ostatní texty písníNesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
[:slyšte je pilně a neomylně,:] rozjímejte. 

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
[:Jej obvinula a zavinula,:] plenčičkama. 

K němuž to andělé z nebe přisli, 
i také pastýři jsou se sešli.
[:Jeho vítali, jeho chválili,:] dary nesli. 

Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
[: k Betlému jíti, neprodlévati :] hned rozkázal. 

Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
[: neboť noc tmavá se proměnila :] v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
[:že jest narozen, v jeslích položen,:] oznamují. 

My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
[: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
[: pohlédni na nás a přijmi od nás :] tyto dary.

Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
[: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :] celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj sebe nelitoval,
[: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :] obětoval.

Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
[: Svoje poddané, tobě oddané :] ty dobře znáš.

Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
[: na které jistě čekalo lidské :] pokolení.

Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
[: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :] na věčnosti.